LIMITNÍ LIST

MOJE PÍSEMNÉ LIMITY NA POLOŽKY AUKCE č. 1

na www.autogram.cz

jméno, příjmení:.................................................................................
telefonní spojení:.................................................................................
doručovací adresa včetně PSČ:.................................................................................
.................................................................................

Tímto zplnomocňuji pana ................................... k mému zastoupení v dražbě a k podání níže mnou vypsaných limitů na tyto položky:

Katalog. čísloPředmět dražbyVyvolávací cenaLimitní cena

Forma platby: bankovní převod - platba složenkou - dobírka

V .............................. dne ..............................
...................................................
podpis